Τρόποι Πληρωμής

Η καταβολή οποιουδήποτε χρηματικού ποσού προς τον ΣΥΝΔΕΣΜΟ ή προς την εφημερίδα ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ γίνεται με τους τρόπους που προβλέπονται στο έντυπο της αντίστοιχης αίτησης.
Με την καταχώρηση του ποσού στο αντίστοιχο πεδίο συμπληρώνεται η φόρμα στοιχείων προκειμένου να αποσταλεί νόμιμη απόδειξης είσπραξης. Για την πληρωμή του ποσού, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει έναν από τους αναγραφόμενους τρόπους πληρωμής.
Σε περίπτωση που επιλεγεί ηλεκτρονικός τρόπος πληρωμής (e- banking) , ισχύουν για τη διενέργειά της οι όροι του εκάστοτε πιστωτικού ιδρύματος ή φορέα διενέργειας της συναλλαγής.

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών «e-Commerce» της EΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση του απορρήτου των στοιχείων της ηλεκτρονικής συναλλαγής, στο μέτρο που αυτά παρέχονται στο διαδικτυακό τόπο που ο ίδιος διαχειρίζεται.

Για τη δική σας ασφάλεια θα πρέπει και εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με τη διενέργεια πληρωμής ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.