Όροι και Προϋποθέσεις

Η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής πληροφοριών εκ μέρους μας, καθορίζονται στο παρόν έγγραφο και την σχετική νομοθεσία.

Τον συγκεκριμένο δικτυακό τόπο διαχειρίζεται ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΡΔΑΜΥΛΙΩΝ . Η σχεδίαση, η υλοποίησή και τα περιεχόμενά του είναι ιδιοκτησία του σωματείου μας που εδρεύει στον Πειραιά (οδός Σκουζέ αρ.1, Τ.Κ 18536) , έχει συσταθεί και υφίσταται νόμιμα , διεπόμενο από το ελληνικό Δίκαιο και την νομοθεσία περί σωματείων .

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΡΔΑΜΥΛΙΩΝ – ονομαζόμενος από τώρα και στο εξής στο παρόν κείμενο για λόγους συντομίας «Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ» – δεν διαχειρίζεται τους δικτυακούς τόπους τρίτων στους οποίους παραπέμπει μέσω συνδέσμων και δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Οι σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους παρέχονται για τη διευκόλυνση των επισκεπτών μας, χωρίς αυτό να συνεπάγεται οποιαδήποτε σχέση του Ιδρύματος με τους ιδιοκτήτες τους, ούτε εγγύηση ως προς την ποιότητα ή την ορθότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτούς.

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ εκδίδει την εφημερίδα «ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ» που αποτελεί όργανό του και υπηρετεί τους σκοπούς του σωματείου ,όπως αναφέρονται στο καταστατικό του. Μέρος του υλικού της εφημερίδας περιλαμβάνεται στον παρόντα ιστότοπο.
Τα ενυπόγραφα άρθρα ή επιστολές της εφημερίδας αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των συντακτών τους.

Η νομοθεσία για την πνευματική και τη βιομηχανική ιδιοκτησία, τα σήματα ή άλλοι συναφείς νόμοι οποιασδήποτε χώρας προστατεύουν τους δικτυακούς τόπους, στους οποίους παραπέμπουμε μέσω συνδέσμων. Η παραπομπή μέσω συνδέσμου από τον παρόντα προς άλλους δικτυακούς τόπους δεν αποκλείει την εφαρμογή των ανωτέρω νόμων από τους ιδιοκτήτες των τελευταίων, σε περίπτωση παραβίασής τους κατά τη χρήση υλικού που περιέχεται σε αυτούς. Επιπρόσθετα, η ύπαρξη συνδέσμων δεν συνεπάγεται την ανάληψη ευθύνης του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ για τυχόν κακή χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στους προαναφερόμενους δικτυακούς τόπους.

Οι επισκέπτες/χρήστες του ιστοτόπου οφείλουν να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά που δύναται να έχει επιπτώσεις στους άλλους επισκέπτες/χρήστες και να προκαλέσει βλάβη ή δυσλειτουργία στον ιστότοπο.

Ο ιστότοπος συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών του, που είναι εντελώς απαραίτητα για την λειτουργία του σωματείου και της εφημερίδας σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων που είναι διαθέσιμη παρακάτω.

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία των υποδομών του, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται ότι η λειτουργία των ιστοτόπου θα είναι αδιάκοπη ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένη από ιούς καιπαρόμοιαστοιχεία.

Αυτοί οι Όροι Χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οποιαδήποτε διαφορά επιλύεται αποκλειστικά στα δικαστήρια της Αθήνας. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον δικτυακό τόπο, αποδέχεστε τους παραπάνω όρους και δεσμεύεστε από αυτούς.