Διοικητικo Συμβουλιo

Πρόεδρος: ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΠΑΤΕΡΑΣ
Αναπληρωτής Πρόεδρος: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Κ . ΧΑΛΚΙΑΣ
Α΄. Αντιπρόεδρος: ΚΩΝ/ΝΟΣ Π. ΛΙΑΔΗΣ
Β΄. Αντιπρόεδρος: ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΦΡΑΓΚΟΣ
Γενική Γραμματέας: ΜΑΡΙΑ Ι. ΦΡΑΓΚΟΥ
Ταμίας ΙΩΑΚΕΙΜ Π.ΚΑΛΛΙΚΗΣ

ΜΕΛΗ:
ΜΑΡΙΑ – ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΤΙΣΤΑΚΗ,
ΛΥΜΠΕΡΗΣ Π. ΛΙΑΔΗΣ,
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Στ. ΜΑΤΘΑΙΟΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΣΚΑΡΒΕΛΗΣ,
ΜΑΡΚΟΣ Ν. ΜΑΔΙΑΣ