Στέφανος Βυζάντιος

19 Νοεμβρίου, 2019 / BY / IN Γεγονοτα και προσωπα στην ιστορια

Ο Στέφανος Βυζάντιος ήταν Έλληνας συγγραφέας, καθηγητής στην αυτοκρατορική σχολή της Κωνσταντινούπολης , ο οποίος στα τέλη του 5ου μΧ αιώνα συνέγραψε σημαντικότατο γεωγραφικό λεξικό με τον τίτλο ΕΘΝΙΚΑ.  Αναφερόμενος στην Καρδαμύλη της Μεσσηνίας σημειώνει: 

« έοικε δ΄ετέρα είνε πλησίον  Χίου το εθνικόν Καρδαμυλίτης ως Σινωπίτης , παρά δε των εγχωρίων Σκαρδαμυλίτης λέγεται. Έστι δε και Καρδαμυλισσός κώμη»