Μελη

Αγαπητοί  Καρδαμυλίτες και Καρδαμυλίτισσες

ο Σύνδεσμος  στηρίζεται σε σας

  • για να αντιμετωπίσει τα πάγια έξοδά του ( έκδοση εφημερίδας, μισθός υπαλλήλου, συντήρηση αίθουσας)
  •  για  να μπορέσει να προσφέρει έργο για τα Καρδάμυλα

Σας καλούμε να ενισχύσετε τον Σύνδεσμο

        -με ετήσιες χορηγίες

        -με δωρεές στο σωματείο και στην εφημερίδα “ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ” 

       – με την  εγγραφή σας  στον Σύνδεσμο και την ετήσια συνδρομή σας.

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Συνδέσμου είναι τακτικά, επίτιμα και αρωγά

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ μπορούν να γίνουν:

  • Όσοι έχουν γεννηθεί ή κατάγονται από τα Καρδάμυλα  ή είναι παντρεμένοι με σύζυγο  που γεννήθηκε ή κατάγεται από τα Καρδάμυλα, εφόσον κατοικούν ή διαμένουν στο Λεκανοπέδιο Αττικής.
  • κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από πρόταση τριών μελών του σωματείου ή ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

ΑΡΩΓΑ ΜΕΛΗ μπορούν να γίνουν:

 

  • Όσοι έχουν γεννηθεί ή κατάγονται από τα Καρδάμυλα  ή είναι παντρεμένοι με σύζυγο  που γεννήθηκε ή κατάγεται από τα Καρδάμυλα και κατοικούν ή διαμένουν στα Καρδάμυλα και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας ή στο Εξωτερικό
  • κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από πρόταση τριών μελών του σωματείου ή ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ εκλέγονται από το ΔΣ :

  • άτομα αναγνωρισμένης Εθνικής και κοινωνικής αξίας στερούμενα των παραπάνω προϋποθέσεων για τα τακτικά μέλη, εφόσον έχουν διακριθεί «επ αρετή» στην κοινωνία 
  • και έχουν προσφέρει ή μπορούν να προσφέρουν εξαιρετικές υπηρεσίες στο σωματείο και τους σκοπούς του.

 

Τα  επίτιμα και τα αρωγά μέλη παρίστανται στις γενικές συνελεύσεις  χωρίς να έχουν δικαίωμα ψήφου.

Για το δικαίωμα εγγραφής στον Σύνδεσμο πληρώνετε 50 ευρώ.

Η ετήσια συνδρομή στον Σύνδεσμο είναι 50 ευρώ .

Για τα αρωγά μέλη που κατοικούν ή διαμένουν στο Εξωτερικό η ετήσια συνδρομή  είναι  100 ευρώ , χωρίς πληρωμή ποσού για δικαίωμα εγγραφής.

 

Θέλω να γίνω μέλος

 του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ  ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΡΔΑΜΥΛΙΩΝ

πατήστε εδώ

 

είμαι μέλος  και θέλω να πληρώσω την ετήσια συνδρομή μου

στον ΣΥΝΔΕΣΜΟ  ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΡΔΑΜΥΛΙΩΝ

πατήστε εδώ

 

Θέλω να προσφέρω δωρεά 

ΣΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΡΔΑΜΥΛΙΩΝ

Πατήστε εδώ