Το χρυσόβουλο του Μ. Παλαιολόγου

31 Ιανουαρίου, 2021 / BY / IN Γεγονοτα και προσωπα στην ιστορια

Ο Γεώργιος  Ι. Ζολώτας  στο βιβλίο του Ιστορία της Χίου τόμος Α΄. αναφερόμενος στο χρυσόβουλο του 1259 του Μιχαήλ Παλαιολόγου, αναφέρει τα  τότε κτήματα της  Νέας Μονής  στην ύπαιθρο, όπως γράφονται στο χρυσόβουλο κατά σειράν:

16) «έτερον μετόχιον το Καρδαμύλιον μετά της υπ΄αυτό συν τοις οικήμασι του πύργου και τω μυλώνι» για το οποίο ο Ζολώτας σημειώνει ότι σώζεται και σήμερα παρά τον Νεραύλακα με πηγή και πύργο που ανήκε σε αυτό.

17) « Μετόχιον το εξαλειφθέν υπό των κουρσάρων το ούτω πως επιλεγόμενον Τευθίν» το οποίο ο Ζολώτας ταυτίζει με το Δελφίνι σχεδόν  με βεβαιότητα .

18) «τα χωράφια των Παρπάντων»